Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Κατήργησαν τόν Σταυρόν ἀπό τήν εἰκονογράφησιν διαβατηρίων. Αποσκοπούν στον πλήρη ξεριζωμό εθνικών θρησκευτικών συμβόλων! ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΨΟΥΝ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΛΕΞΑΜΕ!!!!!!!!!!!

Ἑλληνική Κυβέρνησις και συγκεκριμένως τό ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν ἐνοχλεῖται, προφανῶς, ἀπό τά Σύμβολα τῆς Χριστιανοσύνης καί φροντίζει διά την ἀποβολήν των ἀπό τά δημόσια ἀτομικά ἔγγραφα τῶν πολιτῶν, ὅπως διά παράδειγμα εἶναι τά διαβατήρια. Αὐτά ἔχουν μίαν εἰκονογρά-φησιν ἀπό τήν ἀρχαίαν Ἑλλάδα και τάς Ἱεράς Μονάς Σίμωνος Πέτρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ Μυστρᾶ. Αἱ ἀρχαιότηται παρουσιάζονται ὡς ἔχουν. Ἀπό τάς Ἱεράς Μονάς, ὅμως, ἔχει ἀφαιρεθῆ τό Σύμβολον τῆς Χριστιανοσύνης, ὁ Σταυρός.
Τήν ἀπάλειψιν αὐτήν ἀνέδειξεν ὁ Πανελληνίου ἐμβελείας Ραδιοφωνικός σταθμός 'Θέμα' καί ὁ δημοσιογράφος κ.Σταυρόπουλος. Ἡ ἀνάδειξις τοῦ θέματος προεκάλεσε πολλάς ἀντι-δράσεις τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἰς τήν συντριπτικήν των πλειοψηφίαν ἐπέκριναν τό ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν.
Μόνον ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀντελήφθη καί δεν ἤκουσε τίποτε δυστυχῶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου